Süt izni kaç saattir? Süt izni hesaplama

Doğum sonrası bebeğin beslenmesinin düzenli olarak devam edebilmesi için çalışan annelere süt izni hakkı tanınmıştır. Özel sektörde ya da memurlarda emziren annelerin günlük süt izinleri vardır.

SÜT İZNİ KAÇ SAATTİR?

İster kamu kurumlarında ister de özel sektörde çalışan kadı çalışanlar kendilerine ve bebeklerine tanınan süt izni hakkı doğrultusunda, doğum gerçekleştikten sonra bebekleri 1 yaşına gelene kadar günde toplamda 1 buçuk saat süt izninden faydalanabilir. Doğum öncesi ve sonrası olarak toplamda 16 haftalık doğum iznine ek olarak verilen 1 yıllık süt izni hakkı 4587 sayılı İş Kanunu ile belirlenmiştir.

1 buçuk saatlik bu iznin kullanım şekli kadın çalışanlar tarafından belirlenir. Süre hangi saat aralıklarında ve kaç parçaya bölünerek kullanılabileceği kadın çalışanın inisiyatifindedir. Bu süre günlü çalışma süresinden düşülmez.

Çocuğun 1 yaşına bastığı tarih itibariyle süt izni hakkı da son bulmuş olur.

Aynı zamanda kadın çalışanın fiilen çalışma hayatını sürdürdüğü zamanlar için geçerli olan süt izni hakkı, fiilen çalışmadığı günler için faydalanması mümkün değildir.

MEMUR ÇALIŞANLARIN SÜT İZNİ HAKKI NE KADARDIR?

Memur kadın çalışanların ise 657 sayılı Kanun’a göre doğum sonrası çocuğunu emzirmesi için analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde 1 buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı konusunda, kadın memurun tercihi esas alınır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx