İptal edilen kamu ihalelerinde ödenen damga vergisinin ret ve iadesinde yeni düzenleme

Düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği” adı altında Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu kapsamında, bir kurum veya kuruluşun şikayet etmesi veya Kamu İhale Kurumu’na itiraz etmesi ya da bir yargı kararı sonucu ihale iptal edildiğinde, iptal edilen ihale kararı ve ilgili ihale makamı ile yapılan sözleşmenin kullanılmayan kısmına düşen damga vergisi reddedilecek ve iade edilecektir. Bu yasal düzenleme, 28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğ, Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan bu değişikliğin nasıl uygulanacağını açıklar. Buna göre, resmi daireler ve kamu tüzel kişiliği olan kurumlar, aldıkları ihale kararları ve bu kararlara dayanarak ihale makamı ile yaptıkları sözleşmeler nedeniyle damga vergisine tabi olacaklardır. Ancak, ihale kararlarının yanı sıra, ihale makamı ile yapılan sözleşmelerin kullanılmayan kısmına düşen damga vergisi de iade edilebilecektir.

Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale makamı olan kurum ve kuruluşlar, bir şikayet veya Kamu İhale Kurumu’na yapılan bir itiraz ya da bir yargı kararı sonucu ihale iptal edildiğinde, ihale kararının yanı sıra, ihale makamı ile yapılan sözleşmenin kullanılmayan kısmına düşen damga vergisi de reddedilecek ve iade edilecektir.

İade işlemi, sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan mükellefler tarafından, mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan mükellefler tarafından ise gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvurularak gerçekleştirilecektir. Eğer ödeme, vergi dairesi dışındaki bir muhasebe birimine yapılmışsa, ilgili vergi dairesine başvurulmalıdır.

Mükellefler, iade taleplerinde, damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz, vergi dairesi alındısı ve ihale iptal belgesi ile birlikte, ihale konusu işin ne kadarının gerçekleştiğini gösteren bir yazıyı ihale makamından ibraz etmelidirler.

Bu tebliğ, 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx