Zilkade ayı ne vakit başlıyor? Zilkade ayı ehemmiyeti ve manası nedir?

Zilkade söz manası olarak “oturmak” ve “Barışa sahiplik eden” manalarına geliyor. Câhiliye döneminde haram ayların birincisi olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük ehemmiyet taşıyan panayırlar düzenlenirdi. Zilkade ayı 31 Mayıs salı günü itibariyle başlıyor.

Şevval ile Zilhicce ayları ortasında yer alan ve on birinci ay olan Zilkade ayı 29 Haziran gününe dek devam edecek. Haram aylardan olduğu için “zü’l-ka‘deti’l-harâm” biçiminde de anılır. Zilkade ayı değeri ve manası merak ediliyor. İşte detaylar…

ZİLKADE AYI NE VAKİT BAŞLIYOR, NE VAKİT SONA ERECEK?

2022 Yılı Zilkade Ayı 31 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak, 29 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

ZİLKADE AYI MANASI VE EHEMMİYETİ

Zilkade yahut Zulkadetu’l-Haram, Kameri ayların on birincisidir. Bu ay, savaşılması haram olan haram aylardandır (Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce). Zilkade, oturmak manasına gelir. Araplar bu ayda savaştan geri kalıp oturduklarından ötürü bu aya bu isim verilmiştir.

Seyyid İbn Tavus bu ayın fazileti hakkında şunları yazmaktadır:

“Zilkade ayı, şiddet ve kasvet esnasında dua etmenin âlâ olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı tesirlidir.” Tekrar şöyle yazmaktadır:
“Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak isimlendirilmiştir. Çünkü vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.”
Mirza Cevad Meliki Tebrizi, “el-Murakabat” kitabında şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, haram aylarının birincisidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah’a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın kararı nedir? Bu aylarda kalp ve vücut, öbür aylardan daha çok günah ve Allah’a itaatsizlikten korunmalıdır.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.