BDDK beşinci stratejik planı açıklandı

BDDK beşinci stratejik planı açıklandı
BDDK beşinci stratejik planı açıklandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Beşinci Stratejik Planı, Bankacılık Kanunu ile BDDK’ye verilmiş bulunan görevler ve sorumlulukların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik kritik nitelikteki adımların belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlandı. Planda; düzenleme, denetim ve uygulama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sürdürülmesine ilişkin politikalar uygulanması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve finansal ürün ve hizmetlerden yararlananlara yönelik uygulamaların güçlendirilmesi ana amaçları altında 11 alt hedef ve 35 strateji belirlendi. Kurumun gelecekteki faaliyetlerinin genel ekonomik politika ve diğer ilgili kurumların faaliyetleri ile tutarlı olması sağlamak üzere, Stratejik Plan’da yer alan amaç, hedef ve stratejiler 2019- 2023 yıllarını kapsayan 11’inci Kalkınma Planı ve 2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP) uyumlu şekilde oluşturuldu. Mehmet Ali Akben BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’ın mesajı, Beşinci Stratejik Plan’ın giriş kısmında yer aldı. Akben, plan döneminde bankalarda risk bazlı denetim süreçlerinin etkinliğinin geliştirildiğini, kamuoyuyla paylaşılan verilerin kapsam ve sıklığının artırıldığını bildirdi. Aynı plan döneminde dijital bankacılığa geçişe yönelik altyapıların oluşturulduğunu aktaran Akben, finansal sektördeki sistemik risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik gerekli düzenleme ve denetim altyapı çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Mehmet Ali Akben, 2022-2024 dönemini kapsayan Stratejik Plan’da, özellikle dünyada ve Türkiye’de gerçekleşmekte olan dijital dönüşüme paralel olarak dijital (şubesiz) bankacılığa ve servis modeli bankacılığına ilişkin mevzuat altyapısının oluşturulması, finansal inovasyonun teşvik edilmesi, finansal kapsayıcılığın artırılması ve bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının öncelikli hedefler olarak ortaya çıktığını belirtti. BDDK Başkanı Akben, Stratejik Plan’da yer alan amaç, hedef ve stratejilerin, önceki stratejik plan dönemlerinde olduğu gibi, ekonomideki ilgili diğer üst politika metinleri ile uyumlu olacak şekilde belirlendiğini ifade etti. Bu çerçevede, Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hedeflerin (2019-2023) dönemini kapsayan 11’inci Kalkınma Planı, (2022-2024) dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Ekonomi Reformları Eylem Planı ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ndaki hedef ve stratejilerle paralel olarak hazırlandığının altını çizen Akben, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni Stratejik Plan döneminde, finansal kuruluşlara yönelik bilginin etkin ve güvenli kullanımına yönelik altyapıların geliştirilmesi, kamuoyuna açıklanan verilerin kapsam ve sıklığının artırılması, finansal kuruluşların düzenleme altyapısının güçlendirilmesi, denetimde risk odaklı bakış açısı, katılım bankacılığı ve faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi, sistemik kırılganlıkların analiz edilmesine ilişkin kapasitenin ve risk yönetimi politikalarının etkinliğinin arttırılmasına yönelik amaç hedef ve stratejiler gündemimizde olmaya devam edecektir.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*