Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleksel statü geliyor

Plastik, kağıt ve metal üzere kıymetlendirilebilir atıkların toplanmasına çekidüzen getiren ve bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanlarla ilgili bir dizi önlem ve kararları içeren “Atık Toplayıcıları” bahisli bakanlık genelgesi yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzalı genelgede, mülki yönetim amirlerinin uygulamaya yönelik gerekli uyumu sağlamaları, belediyelerin ise saha uygulamaları ile tertip ve önlemleri mevzuata uygun yürütmeleri talep edildi.

KİMLER, NASIL BAŞVURABİLİYOR?

BAĞIMSIZ SIFIR ATIK TOPLAYICISI KARTI NEDİR?

Belediyeler tarafından müracaat süreci tamamlanan atık toplayıcısı, Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek ve “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” sahibi olabilecek.

KAYITLI OLUNAN İLÇE DIŞINDA ATIK TOPLANAMAYACAK

Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı’nda belediyenin ismi ve logosu, sıfır atık logosu, atık toplayıcısının fotoğrafı, adı-soyadı, TC kimlik numarası, Sıfır Atık Bilgi Sistemi kayıt numarası, kartın düzenlendiği tarih, belediye başkanlığının imza ve mührü yer alacak.

İlgili ilçede atık toplama yetkisi yalnızca bu karta sahip olanların olacak ve toplayıcılar, kayıtlı olunan ilçe dışında atık toplayamayacak.

Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı, kart sahibi dışındaki bireylerce kullanılamayacak, kullandıran ve kullananlar hakkında idari süreç yapılacak.

ATIK TOPLAYICILARI NASIL ÇALIŞACAK?

Bağımsız atık toplayıcılarının çalışmalarına ait temeller da genelge çerçevesinde oluşturulacak.

Belediyeler, hizmet alanı hudutları içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışma metot ve temellerini, genelge yayımlandıktan sonraki birinci belediye meclisi toplantısında gündemlerine alarak, karara bağlayacak.

Belediyeler, atık toplayıcılarının Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı taşımalarını, belirleyecekleri standartlardaki eldiven, iş kıyafetleri ve atık toplama araçlarıyla çalışmalarını, tekrar belirledikleri saat aralıklarında ve mevcut sıfır atık sistemine ziyan vermeyecek formda çalışmalarını sağlayacak.

Belediyelerin belirlediği temellerin dışında faaliyet gösterenlerin müsaadeleri iptal edilecek.

Atıkların müsaade verilmeyen şahıslar tarafından toplanması, taşınması ya da depolanması durumunda belediyeler, zabıta üniteleriyle müdahalede bulunacak. Gerektiğinde vilayet ve ilçe emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıklarından takviye talep edilebilecek.

ATIKLAR NEREYE GETİRİLECEK, FİYATLAR NASIL BELİRLENECEK?

Kağıt, plastik ve metal üzere kıymetlendirilebilir atıklar tiplerine nazaran başka farklı toplanacak.

Atık toplayıcıları, atıkları, belediyelerin atık getirme merkezi ve geri kazanılabilir atık aktarma merkezlerine ya da belediye sonları içerisinde bulunan etraf lisanslı atık sürece tesislerine teslim edecek. Atıklar burada tartılıp, piyasa şartları dikkate alınarak ödeme yapılacak.

Toplanan atıklara ait bilgiler ise belediyeler ya da toplayıcının atıkları teslim ettiği lisanslı işletmeler tarafından bakanlığın çevrim içi sistemlerine sistemli olarak girilecek.

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca “atık idaresi sürecinde etraf, insan sıhhati ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık idare sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, finansmanı, kayıt altına alınarak belgelendirilmesi ile ilgili genel prensip ve temellerin belirlenmesi” için hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Yönetmelikle, vilayet hudutları içerisinde “İl Sıfır Atık İdare Sistemi Planı” doğrultusunda sıfır atık idare sisteminin mahalli yönetimler tarafından kurulması, uygulanması ve iş birliği içerisinde çalışılmasını temin etme misyon ve sorumluluğu mülki yönetim amirlerine veriliyordu.

Yönetmelikte “sıfır atık yaklaşımı” doğrultusunda belediyelerce mülki yönetim amirlerinin uyumunda yapılması gereken işler, “Belediyelerin kaynağında başka farklı toplama faaliyetlerine öncelik vermesi, her belediyenin hizmet alanında, geri kazanılabilir atık ve öbür atık olmak üzere kaynağında başka farklı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapının oluşturulması, geliştirip yaygınlaştırılması gerekmektedir” formunda belirtiliyordu.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.